Voorzitter

Titia Nijenhuis
Beukenlaan 5
6099 BZ  Beegden

Secretaris (interim)

Riny Munnecom
Begoniastraat 8
6014 BJ  Ittervoor

Penningmeester

Fred Roks

Bestuursleden

Margriet Polmans
Tom Dankbaar